برچسب: عبارات مفید انگلیسی

عبارات مفید انگلیسی 0

عبارات مفید – 1

من یک فنجان چای می خوام.. I want a cup of tea ای وانت اِ تی یک فنجان قهوه می خوام.. I want a cup of coffee ای وانت ا کافی ‌ متشکرم! Thank...