نویسنده: نویسنده

ترجمه لغات hardship و brave و data facts 0

ترجمه لغات hardship و brave و data facts

ترجمه لغات hardship و brave و data facts ترجمه لغات hardship و brave و data facts به همراه مثال های کاربردی این کلمات در جملات مختلف برای یادگیری آسان لغات کاربردی زبان انگلیسی.  ...

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath 0

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath   ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath به همراه مثال های کاربردی این کلمات در جملات مختلف برای یادگیری آسان لغات کاربردی زبان انگلیسی....

کاربردهای کلمه just 0

کاربردهای کلمه just در انگلیسی

آشنایی با کاربردهای کلمه just 1- Just: همین چند لحظه پیش، به تازگی The plane just landed in New York “هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست” 2- Just: وقتی بخواهیم خیلی مودبانه...