جمله ها و عبارت های مورد نیاز در مطب دندان پزشکی

جمله ها و عبارت های مطب دندان پزشکی :

I have a sore tooth/I have a toothache
دندون درد دارم

I’m having a bad toothache
دندان درد خیلی بدی دارم

I have a terrible toothache.
دندان درد شدیدی دارم.

Are the cavities really bad?
آیا پوسیدگی ها خیلی بد هستند؟

I have swollen gums
لثه ام ورم کرده

I have pain in my jaw
فکم درد میکنه

We’ll fix them up with composite filling.
ما با پرکردن کامپوزیت درستشون میکنیم

Which tooth aches?
كدام دندانتان درد می كند؟

It must be extracted.
آن را باید بكشم.

It must be filled.
آن را باید پُر كنم.

The filling came out.
دندانی كه قبلاً پر كرده ام خالی شده است.

I have a loose tooth
دندونم افتاده

I have a chipped tooth
یه تیکه از دندونم از بین رفته

I have a cavity
دندونم کرم خورده

It hurts when I chew
وقتی چیزی می جوم دندونم درد میگیره

It hurts when I eat something cold/hot
وقتی چیز سرد/گرم میخورم درد میگره

Will it need to come out?
باید بکشمش؟

Have you been flossing regularly?
مرتبا از نخ دندون استفاده میکنید؟

Do you brush twice a day?
روزی دوبار مسواک میزنید؟

Do you rinse with mouthwash?
دندوناتونو با دهان شوی میشورید؟

It’s really important to take care of your gums.
خیلی مهمه که از لثه هاتون مراقبت کنید

Will it be painful?
آیا دردناک خواهد بود؟

How much will it cost?
چقدر هزینه خواهد داشت؟

 

همچنین بخوانید: لغات آدرس در آنگلیسی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *