ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath

 

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath به همراه مثال های کاربردی این کلمات در جملات مختلف برای یادگیری آسان لغات کاربردی زبان انگلیسی.

 

** tact ( takt) ability to say the right thing

a. My aunt never hurts anyone’s feelings because she always uses tact.

b. By the use of tact, Janet was able to calm her jealous* husband.

c. Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness.

** oath (6th) a promise that something is true; a curse

a. The president will take the oath of office tomorrow.

b. In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth.

c. When Terry discovered that he had been abandoned,* he let out an

angry oath.

** vacant (va 1 kdnt) empty; not filled

a. Someone is planning to build a house on that vacant lot.

b. I put my coat on that vacant seat.

c. When the landlord broke in, he found that apartment vacant.

ترجمه

 

** tact (تکت) توانایی گفتن حرف درست
آ. عمه من هیچ وقت به احساسات کسی صدمه نمی زند چون همیشه از تاکتیک استفاده می کند.
ب با استفاده از تاکتیک ، جنت توانست شوهر حسود خود را آرام کند.
ج اگر از تاکتیک و اندیشه ورزی استفاده می کنید ، دوستانتان شما را تحسین می کنند.

** oath (ششم) قولی مبنی بر درست بودن چیزی؛ یک نفرین
آ. رئیس جمهور فردا سوگند یاد می کند.
ب در دادگاه ، شاهد سوگند یاد كرد كه تمام حقیقت را بگوید.
ج وقتی تری فهمید که وی رها شده است ،  او را رها كرد
سوگند عصبانی

** vacant empty؛ خالی؛ پر نشده است
آ. شخصی قصد دارد خانه ای را در آن بخش خالی بسازد.
ب کت خود را روی آن صندلی خالی گذاشتم.
ج وقتی صاحبخانه داخل شد ، آن آپارتمان را خالی یافت.

*ترجمه ها جدا آورده شده است تا سرعت روند یادگیری شما بیشتر شود.*

ترجمه لغات vacant ،empty و tact و oath

ترجمه لغات vacant و tact و oath

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *