بیان نظر

روشهای متفاوت بیان نظر در انگلیسی

🔴Expressing general point of view:

🔹It is (generally) claimed that …
🔹It is (generally) said that …
🔹It is (generally) thought that …
🔹It is (generally) considered that …
🔹A common opinion is that …
🔹A popular belief is that …

✅Example: It is considered that rigorous diets are very unhealthy.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *