بیان تکرار در انگلیسی

عبارات مورد استفاده برای بیان تکرار در انگلیسی

A few times — چند بار
All day — تمام روز
All the time — всё время, всегда
Almost always — تقریبا همیشه
Almost never — تقریبا هرگز
Always — همیشه
At times — گاهی اوقات
Constantly — بطورمداوم
Continuously — بطورپیوسته
Daily — روزانه
Every hour — هرساعت
Every Monday — هر دوشنبه
Every month — هر ماه
Every night — هر شب
Every now and then — هر از گاهی
Every third day — سومین روز هر هفته
Every two months — هر دو ماه یکبار
Every week — هر هفته
Every year — هر سال
Every-time — هر بار
Four times — چهاریار
Four times an hour — چهاربار در ساعت
Frequently — اغلب
Generally — عموما
Hardly ever — خیلی بندرت
Hourly — ساعتی
Many times — بدفعات

عبارات پرکاربردی بیان تکرار در انگلیسی

Monthly — ماهیانه
Most times — اکثر اوقات
Nearly always — تقریبا همیشه
Never — هرگز
Normally — بطور طبیعی
Not often — نه زیاد
Occasionally — بندرت
Off and on — گاهی اوقات
Often — اغلب
On the first of every month — روز اول هر ماه
Once — یک بار
Once a year — یکباردرسال
Once in a blue moon — خیلی بندرت
Once in a while — هرازگاهی
Quite often — بدفعات زیاد
Rarely — بندرت
Regularly — مرتب
Seldom — بندرت
Several times — چندین بار
Sometimes — گاهی اوقات
Three times — سه بار
Three times a week — سه بار در هفته
Twice — دوبار
Twice a month — دو بار در ماه
Usually — معمولا
Very often — خیلی زیاد، به دفعات
Weekly — هفتگی
Yearly —سالیانه، سالی

 

همچنین بخوانید: نامه نگاری در انگلیسی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *